David Wurczel

Simonne Draper

Jiří Beránek

Original Music Compositions 17-Framling-ham-and-eggs.mp3 04-Studio-05.mp3 05-KJJ-03-again.mp3 Forest of Lanterns.mp3 Glory of Love.mp3 Tormenta.mp3 No4 mix_02.mp3 LEGENDA mix_03.mp3 Dolorosa II - rhythmic version.mp3 The Forest of  Lanterns The Glory of Love Tormenta Dolorosa Canzonetta No. 4 Legenda Lila Introduction to Prelude Quazi Introduction and Quazi Fantasia Framling Ham and Eggs

We cooperate with the creators of artwork. If you have a project you want to cooperate on, contact us and we will try to find a solution together.
We are musicians - active for many years in the music industry - who have a great deal of experience of creating many differing musical works. We compose music and record it into the final form in the most appropriate music format - and finally we give out a ready-made piece. However, it is possible to agree on the form each project will take as the work progresses.
Dovolte, abychom vám představili naši hudbu.
Spolupracujeme s tvůrci uměleckých děl.

Pokud máte umělecký projekt a potřebujete vytvořit k němu vhodnou hudbu, kontaktujte nás na a pokusíme se najít společné řešení.  Jsme hudebníci aktivní mnoho let v hudebním průmyslu, máme zkušenosti a znalosti z oblasti tvorby různorodých hudebních děl. Hudbu zkomponujeme a zrealizujeme do výsledné podoby hudebního formátu; napíšeme, zahrajeme a natočíme - odevzdáme. Lze se však domluvit i na realizaci jednotlivé fáze z tohoto procesu.